Hans Jørgen Fedog er eier og daglig leder av Green Yard-konsernet.

Green Yard Kleven nytt medlem i Norske Skipsverft

Kleven-virksomheten til Green Yard-konsernet er lokalisert i Ulsteinvik i Ulstein kommune. Nå har Green Yard-gruppen søkt om medlemskap for Kleven verftet i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon.

Styret i Norske Skipsverft, til like med alle de eksisterende medlemsverftene, ønsker Green Yard Kleven velkommen i foreningen. Jo flere jo bedre er selvsagt viktig for Norske Skipsverft. I tillegg til at Kleven har solid nybyggingserfaring er skipsverftet også langt fremme i den sirkulære økonomien. Resirkulering av skip krever en spesiell kompetanse og dette er et viktig satsingsområde for Green Yard.

Til sommeren er det to år siden Green Yard Group kjøpte Kleven Verft og virksomheten har siden da utført store oppdrag for Hurtigruten, inngått kontrakt med Solstad Offshore om resirkulering av syv offshore-skip og overlevert nybygget «Rem Energy», et havvindfartøy til Rem Offshore. Skipet er for øvrig det 20. fartøyet Kleven bygger for Rem Offshore.

– Vi i Green Yard ser frem til å jobbe aktivt sammen med våre kollegaer i foreningen Norske Skipsverft for å fremme bedre rammebetingelser for norske skipsverft, slik at vi kan fortsette å konkurrere og levere fremtidens teknologi fra norske verft, sier Hans Jørgen Fedog, eier og daglig leder av Green Yard-gruppen. – Green Yard-konsernet har sterk tro på at ved å samle seg i en organisasjon med en felles stemme vil det gjøre arbeidet for bedre rammebetingelser lettere og gi oss betydelig mer gjennomslagskraft inn mot myndighetene.

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon er en videreføring av Vestlandske Fartøybyggjarlag som ble etablert i 1945. Med en voksende medlemsportefølje, nå 21 skipsverft som har spesialisert seg på reparasjon- og servicearbeider samt nybyggingsoppdrag, er Norske Skipsverft godt rigget for å tale skipsverftenes sak.

– Foreningen er aktiv i politiske miljøer som er med og legger rammeverket rundt vår innovative næring, forklarer Asle Strønen i sekretariatet til NSSM. – Vi er allerede godt inne i det grønne skiftet og skal myndighetene få fart på omstillingen må verftenes innovasjonskraft utnyttes langt mer aktivt enn hva tilfellet er i dag. Alle medlemsverftene kan sine segmenter, kjenner mulighetene i reparasjon/ombygginger, nybygg, eksisterende og nye  energibærere og, ikke minst, mange har årelang design- og utviklingserfaring. Kort sagt, vi har en solid kompetanse å tilby og den deler vi gjerne med alle som vil lytte, sier Asle Strønen og ønsker Green Yard Kleven AS velkommen i foreningen.