Oslo har kontrahert en av verdens mest miljøvennlige arbeidsbåter. Oppdraget gikk til Grovfjord Mek. Verksted AS i Troms. Ill.: Gøran Bolsøy

Grovfjord Mek. bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Oslo Havn KF har kontrahert en elektrisk nullutslipps miljøbåt ved skipsverftet Grovfjord Mek. Verksted AS i Troms. – En fjær i hatten for oss, sier verftsdirektør Bård Meek-Hansen.

Det var fredag den 29. mars 2019 at partene offentliggjorde den gledelige nyheten. Den nye elektriske arbeidsbåten skal holde Oslo havn ren og er spesialdesignet for effektiv oppsamling av flytende søppel. Forventet levering av nybygget er desember 2019 og kontraktssummen er oppgitt til 23 millioner kroner. – Den nye båten vil samle flytende søppel uten selv å forurense luften, påpeker havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen (til v.) ser frem til et godt samarbeid med Bård Meek-Hansen, daglig leder ved Grovfjord Mek. Verksted AS. Foto: Bo Mathisen

Den nye miljøbåten skal erstatte Oslo havn sin gamle miljøbåt, «Pelikan», som i løpet av 30 års drift har plukket opp omkring 1500 tonn søppel og drivgods fra havna. Oslo Havn har en målsetting om å bli utslippsfri og en foregangshavn for utslippsfrie løsninger. Grovfjord Mek. Verksted AS (GMV) har allerede god erfaring på bygging av elektriske arbeidsbåter. Verftet leverte for en tid tilbake en verdens første fullelektriske oppdrettsbåt.

– At Oslo Havn velger GMV (gmv.no) til å bygge den nye batterielektriske miljøbåten, er en fjær i hatten for oss. Dette viser at vår satsing på å bygge opp kompetanse på batterielektriske fartøy har vært riktig og begynner å bære frukter, sier Bård Meek-Hansen. – Skal vi redusere klimautslippene og redusere konsekvensene av global oppvarming, må vi utvikle og bygge fossilfrie fartøyer. Oslo Havn skal ha all ære for at de går foran og bidrar til dette. Vi ser virkelig frem til å samarbeide med dem i utviklingen av den nye miljøbåten, etter hva vi vet, en av de første i sitt slag.

Batteridrift og solceller

Miljøbåten blir 12 meter lang og 7,5 meter bred, og bygges i aluminium. Hydraulisk opptakskurv i baugen vil effektivt kunne plukke søppel fra sjøen. Båten får også to kraner. En dekkskran med gripefunksjon på den ene siden samt en dekkskran for å løfte tyngre gjenstander på den andre siden. Fremdrift og manøvrering besørges av to elektriske fremdriftsmotorer og fire elektriske sidepropeller. 550 kW batterier sørger for at båten kan være i full arbeidsmodus i fire-fem timer. Det tar to timer å lade batteriene. I tillegg får nybygget solcellepaneler som gir strøm til navigasjonsinstrumenteringen om bord.

Indre Oslofjord er et av landets mest brukte rekreasjonsområder og viktig for byens friluftsliv. Den batteri elektriske båten fra GMV er viktig for havnens miljøsatsing. Ill.: Gøran Bolsøy

Du kan lese mer her.