Nybygget er byggenummer 207 fra Sletta Verft AS. Ill.: Møre Maritime

Håløy Havservice AS kontraherer hydrid servicefartøy

Sletta Verft AS i Aure skal bygge et fartøy av typen Macho 20 som skal leveres mars 2024.

Fartøytypen er optimalisert for svært tunge havbruk service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Konseptet har en sterk miljøprofil med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne diesel-elektrisk anlegg med ekstra stor batteripakke. Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle konsepter. Prosjektet er støttet av Enova.

Møre Maritime skal levere komplett design- og tegningspakke til Sletta Verft AS. – Kontrakten befester det gode samarbeidet som har vært mellom Sletta Verft og Møre Maritime gjennom mange år, sier daglig leder Kåre Sletta i Sletta Verft.

– Dette er et stort og viktig løft for Håløy Havservice, samtidig som det er nødvendig for å kunne følge med i utviklingen. Utstyret blir større og oppdragene tyngre i havbruksnæringen, og med det følger behovet for båter i denne størrelsen, sier Remi Rønning, daglig leder i Håløy Havservice AS. – Vi er veldig fornøyd med designet og ser frem til en kraftplugg av en båt levert fra Sletta Verft.

Dette er det andre fartøyet Sletta Verft bygger til Håløy Havservice. – Forrige måned, mai 2022, fikk rederiet levert M/S «Håløy Jarl», også den var designet av Møre Maritime, avslutter Kåte Sletta.