Havforskningen plasserer norsk krisepakkebevilgning ved utenlandsk skipsverft

Havforskningen bruker bevilgning gitt som norsk motkonjunkturtiltak i en pandemi til å kontrahere ny båt i utlandet.

Styret i bransjeforeningen Norske Skipsverft er tydelig på at Havforskningsinstituttet ikke leverer på bestillingen som ligger i regjeringens krisepakkebevilgning. I fjor sommer gjorde regjeringen en ekstraordinær bevilgning på 110 millioner kroner til et nytt forskningsfartøy, samt ytterligere 60 millioner kroner til vedlikehold av eksisterende flåte.

Bakteppet for bevilgningen var åpenbar. HI fikk fremskyndet anskaffelse av et nytt kystnært forskningsfartøy med flere år, samtidig som staten med bevilgningen bidro aktivt til å opprettholde aktivitetsnivået i en pandemi-rammet norsk verftsindustri. – Dette er et viktig tiltak for å sikre arbeidsplasser i en kriseutsatt verftsindustri, sa stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Margunn Ebbesen (H) på vegne av regjeringen.

Norske Skipsverft er tydelig på at HI ikke oppfyller regjeringens hensikt med krisepakkebevilgningen. Havforskningsinstituttet begrunner sitt valg med at det nederlandske verftet hadde «det beste tilbudet mellom pris og kvalitet».

Pandemien har utløst en rekke nasjonale krisepakketiltak over hele verden. Felles for alle disse er at de som hovedregel er bevilget som nasjonale motkonjunkturtiltak. Det er all grunn til å stille spørsmål ved om det kun er Norge som plasserer sine egne korona-bevilgninger ved konkurrerende utenlandske virksomheter?

Av Asle Strønen