Med fire slike ferger i ordreboken, har Havyard AS landet et betydelig nybyggingsprogram. Ill.: LNG/Norled

Havyard AS: Lander stort byggeprogram

Norled bekreftet i januar 2024 bygging av tre hybride batteriferger. Nå er også opsjonen erklært.

Rett før jul 2023 signerte Havyard AS  en intensjonsavtale med Norled om bygging at 3 stk. 84,50 meter lange hybride batteriferger av LNG design. Med en bredde på 15,00 meter og kapasitet for 60 pbe og 250 pax, skal fartøyene trafikkere sambandet Stokkevågen-Lovund og Stokkevågen-Træna. Nybyggene skal i rute fra og med 2027. I kontrakten lå også opsjon på et tilsvarende fartøy.

Batterikapasiteten på hvert fartøy er omtrent 8000 kWh, og blir dermed de fergene med størst batterikapasitet i Norge.

Fast kontrakt pluss opsjon

I januar ble intensjonsavtalen om bygging av tre ferger fast byggekontrakt, og i februar erklærte Norled også opsjonen. Tor Leif Mongstad, CEO Havyard AS, er tydelig tilfreds. – Vi har stor erfaring med bygging av tilsvarende fartøy og ser frem til å kunne levere et godt produkt til Norled, sa Mongstad i forbindelse med offentliggjøringen av opsjonskontrakten.

Dette fartøyet er designet av NSK.

I media menes det at skipsverftet ved Sognefjorden nå har en ordrebok på ca. 1,5 milliarder kroner. Verftet har allerede kontrakt på bygging av en avansert 28,00 meter hybrid arbeidsbåt for Nordlaks i ordreboken. Denne bygges i sin helhet lokalt på verftet og skal leveres før sommeren 2025.