Havyard Leirvik AS er nytt medlem i Norske Skipsverft. Foto: Verftet

Havyard Leirvik nytt medlem i Norske Skipsverft

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft arbeider til beste for alle skipsverft i Norge. Havyard Leirvik AS melder seg inn.

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) er en samlende forening for alle landets skipsverft, enten man driver med ombygginger/reparasjoner eller nybygging. – Vi har som målsetting å være en tydelig stemme som fremmer skipsverftenes sak og omdømme, sier Asle Strønen, sekretariatsleder i Norske Skipsverft. – Det er motiverende å notere Havyard leirvik AS som vårt foreløpig siste tilskudd.

Norske Skipsverft har nå 21 medlemsverft. Verkstedene er spredt ut over det ganske land, de har ulike størrelser og forskjellige satsingsområder. – Felles for alle er at de er seriøse virksomheter som bidrar aktivt i det grønne skiftet, forteller Strønen som legger vekt på at skipsverftene er strategisk viktige for samfunnet vårt.

– Skipsverftene er strategisk viktige for å sikre matforsyningen fra havet, de er strategisk viktige for å sikre sjøverts transport av passasjerer og gods og, til sist, de er strategisk viktige for å opprettholde Norges evne til patruljering og beredskap i våre farvann.

Vårt 21. medlemsverft

Siden 2017 har Havyard Leirvik AS levert 13 elektriske ferger og en rekke fartøy til oppdrett og havvind. Med overbygget tørrdokk og 220 løpemeter med kai håndterer verftet 3-6 prosjekter parallelt av ulike størrelser, fra mindre servicer og vedlikehold til større ombyggings- og utrustningsoppdrag.

– Vi ser frem til å bli en del av fellesskapet i Norske Skipsverft, sier adm.dir. Tor Leif Mongstad i Havyard Leirvik AS i forbindelse med innmeldingen.

For Norske Skipsverft betyr innmeldingen at foreningen representerer flertallet av verftene i Norge og at man snakker med større tyngde i møter med offentlige myndigheter. – Årsmøtet og styret gir tydelige føringer på kursen videre, sier Asle Strønen. Saker som skal prioriteres er blant annet sediment-saken, en Forskuddsgaranti-ordning for skipsverftene, begrense virkemiddelapparatets mulighet til å følge skipsprosjekter utenfor EU/EØS-området, samt skape forståelse for det særnorske kostnadsnivåets negative konkurransekraft – et nivå som følger av det å være et høykostland og som begrenser vår konkurranseevne.

Om Forskuddsgaranti-ordningen les her.

Om samarbeid andre maritime organisasjoner, les her.

Listen over medlemsverft kan du se her.