Nybygget er av Hellesøy Verft AS eget design og overleveres Oslo kommune innen 12. februar 2021. Foto: Verftet

Hellesøy Verft godt i gang med utrustning av M/S «Hovedøya II»

Helelektriske «Hovedøya II» er utviklet av Hellesøy Verft AS og er verftets bygg nr. 155. Sluttkunde og mottaker av «Hovedøya II» er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten, som skal bruke fartøyet i Oslofjorden.

Det var torsdag den 12. desember 2019 at Hellesøy Verft AS på Løfallstrand signerte kontrakt med Oslo kommune for levering av et nytt nullutslippsfartøy med batteridrift på 20,00 x 9,00 meter til Bymiljøetaten. Designet, som er isforsterket, er utviklet av byggeverftet.

Her er Torgeir Hustad fra Oslo kommune sin Bymiljøetat på besøk i verftets byggehall på Løfallstrand. Til h. verftdirektør Ronny Lakselv.

Overlevering av skrog

A. Olufsen Ship & Offshore AS, Haugesund, overleverte skroget til nybygget den 30. juli 2020 til Hellesøy Verft for utrustning utover høsten og vinteren. Nybygget er avtalt overlevert innen 12. februar 2021.

Forrige gang det ble bygget skipsskrog i Haugesund var M/S «Normand Prosper» som ble levert på vårparten i 1983.

Utrustning

Skroget ble slept til Løfallstrand i strålende sommervær og ankom verftet kvelden fredag 31. juli. Overbygg med bro sto da klart på kaien og utrustningen startet umiddelbart påfølgende mandag.

Brunvoll Mar-El er systemleverandør for batterisystem og elektriske motorer. To-propells-anlegget blir levert fra Helseth/Kumera.

Passasjerantallet er for inntil 12 personer. Båten skal ha mini-bysse/pantry og messe for åtte personer.

Båten får også WC, dusj og mulighet for tørk av arbeidstøy. Den får fire pullman-køyer som gir hvilemulighet, men er i hovedsak planlagt for dagskift med batterilading på natt. Arbeidsdekket har stor styrke med kapasitet for 40 tonns miljøbil/pumpebil, og er tilrettelagt for de mange arbeidsoppgavene Bymiljøetaten har for øyene i Oslofjorden med stor kran og to kraftige nokker, samt et Sealift redningssystem.

M/S «Hovedøya II» er Hellesøy Verft AS sitt byggenummer 155.

Båten er avtalt levert innen 12. februar 2021.