Foreløpig er det dette notatet som danner grunnlaget for prosjektet. De fire hurtigbåtverftene med designkompetanse oppfordrer fylkeskommunene til å justere prosessen.

Hurtigbåtverftene – vellykket møte om fremtidens hurtigbåt

Fremtidens hurtigbåt del II – et viktig notat som peker retningen mot en grønnere flåte. Men hurtigbåtverftene er samlet i sin kritikk mot prosessen som er valgt.

Tidligere i dag arrangerte Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) og Norsk Industri Maritim Bransjeforening (NI) et vellykket møte med de fire norske hurtigbåtverftene Oma Baatbyggeri, Fjellstrand, Brødr. Aa og Umoe Mandal. Temaet var selvsagt oppstarten av det nye prosjektet «Fremtidens hurtigbåt del II». Dette er et samarbeid mellom Trøndelag, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. Målsettingen er å lage en ny utviklingskontrakt for hurtigbåt.

Prosjektet har fem faser: Konseptutvikling, Design, Bygg, Pilot og Drift, og allerede her mener verftene at prosjektgruppen har kommet noe skjevt ut. Verftene er kritisk til det å skille Design- og Byggefasen ettersom det er de fire hurtigbåtverftene med designkompetanse som har erfaring både med utvikling og bygging. – Ved å skille disse to fasene fra hverandre, risikerer fylkeskommunene å gå glipp av de gode utviklingsideene, heter det i en oppsummering fra møtet. En rigid prosess kan også hindre den innovasjon som kommer ved at de beste ideene utfordrer rammene fylkeskommunene setter.

Verftene mener videre at premissene for tilskuddene kan gjøre prosjektet mindre attraktivt, dvs. at kravet til offentliggjøring stopper innovasjonskraften som landets beste hurtigbåtmiljøer representerer.

Selv om Dialognotatet som fylkeskommunene har utarbeidet stiller krav om «at oppdragsgiver skal ha full og fri bruksrett til alle resultater av utviklingsarbeidet. Dette inkluderer fri og full bruksrett for løsninger/metoder/teknologi utviklet og patentert som resultat at prosjektarbeidet«, velger de fire hurtigbåtverftene å tro at fylkeskommunene ser det urimelige i at disse private virksomhetene skal overgi sine IP-rettigheter til det offentlige for senere hen å få være med å konkurrere om byggingen av fremtidens hurtigbåter.

Fra dagens teams-møte om Fremtidens hurtigbåt. Foto: Norske Skipsverft

– Vi tilstreber en best mulig dialog med fylkeskommunene og har tillit til at man går bort fra de mest urimelige forutsetninger slik de fremkommer i prosjektnotatene, konkluderer de fire hurtigbåtverftene og presiserer at man alle har et felles mål; nemlig en moderne norskbygget flåte av lav- og nullutslipps hurtigbåter.