Om hverdagen i en pandemi: Bård Meek-Hansen, daglig leder ved Grovfjord Mek. Verksted AS, deltok i går på et teams-møte med næringsminister Iselin Nybø. Hans oppfordring er at myndighetene lager et langt enklere opplegg for å søke om innreisetillatelse for personell som er nødvendig for driften ved verftene.

Innreiserestriksjonene og konsekvensene for verftsindustrien

Grovfjord Mek. Verksted AS og Norske Skipsverft deltok i går i et teams-møte med næringsminister Iselin Nybø. Fokus var å rette oppmerksomhet på de utfordringer som innreiserestriksjonene representerer for verftsindustrien.

Vi lar daglig leder ved GMV, Bård Meek-Hansen, fortelle: – GMV inkl. underleverandører har tatt på seg store nybyggprosjekter for norske og utenlandske kunder og har en ordrereserve på over en halv milliard. Planene som ble lagt i fjor høst tilsa en betydelig innleie etter nyttår, opptil en fordobling av arbeidsstokken. Dette på toppen av styrking av egen bemanning. I tillegg kommer et 10-talls arbeidere tilhørende underleverandører på elektro, rør og innredning. De stengte grensene har effektivt satt en stopper for dette, noe som har medført betydelig forsinkelser og risiko knyttet til mulige døgnmulkter overfor kunde.

– Når myndighetene så justerte på dette for å komme næringen i møte, har dette medført et byråkratisk lotteri med til dels uklare regler og ulik behandling av søknadene. I tillegg har det kommet krav om karantenehotell, selv om bedriften har karanteneinnkvartering godkjent av arbeidstilsynet. Dette medfører usikkerhet og ekstra kostnader for våre egne ansatte. Havner de på karantenehotell eller kan de videre til vår egen, godkjente karanteneinnkvartering?

– Hvis jeg har forstått dette riktig har man nå åpnet opp enda et unntak som er «Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å hindre driftsstans». Fortsatt krav til mye dokumentasjon, og usikkerhet om søknaden blir godkjent eller ikke.  Er platearbeidere, sveisere og rørleggere definert som spesialisert kompetanse?

Etter min mening er ikke dette svaret på våre problemer knyttet til oppdragsmengde og forsinkelser. Man ønsker fortsatt å redusere innreise til Norge, men ikke så mye at bedrifter stopper opp helt opp. Men man løser ikke utfordringene med å ta unna oppdragsmengden til bedriftene.

– Jeg mener at verft utenom rød sone kunne vært unntatt fra dette byråkratiet. Vår virksomhet utføres på et klart avgrenset område, og vi har gode rutiner som er opparbeidet gjennom pandemien for gjennomføring av karantene og smittehindring som fungerer godt. GMV ligger i Grovfjord i Sør-Troms, vi har ikke hatt noen koronatilfeller verken på verftet eller i bygda. Vi har et godt samarbeid med kommunelegen i Tjeldsund, og følger Folkehelseinstituttets regler 100 prosent. Vi hadde heller ingen avvik under arbeidstilsynets gjennomgang tidligere i år.

Næringsministeren får ros for å ville lytte til industrien.

– Jeg håper inderlig at Næringsministeren kan vurdere dette, og gjøre det enklere å hente inn den kapasiteten og kompetansen vi trenger uten å måtte gå gjennom et stort byråkrati, sier Bård Meek-Hansen og forteller at GMV gjerne bidrar med tips til hvordan dette kan gjøres