Hotel Norge i Bergen blir en flott arena for NSSM sitt Årsmøte 2021.

Invitasjon til Årsmøte 2021

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon avholder årsmøtet i Bergen den 24. september. Vi oppfordrer alle til å sette av datoen, behovet for å møtes er stort!

Styret i NSSM har diskutert C19 i alle sine møter det siste året. Næringen tar smittesituasjonen på største alvor og derfor har fysiske møter vært redusert til et minimum. Nå rulles imidlertid vaksineringen ut i stadig større omfang og smittevernsituasjonen tilsier at årsmøtet kan gjennomføres som ordinært nå i september.

Styret inviterer hvert medlemsverft til å sende inntil to representanter, pluss ektefelle/partner. Faste styremedlemmer og varamedlemmer til styret kommer i tillegg. Med 18 medlemsverft, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer, regner vi med at det blir et godt oppmøte på Årsmøtet.

Hvor:

Hotel Norge by Scandic, Bergen.

Når:

Fredag 24. september kl. 09.00-16.00. Årsmøtemiddag med ektefelle/partner kl. 19.00. Felles frokost lørdag. Oppsummeringsmøte lørdag 25. september kl. 09.30-11.00. Endelig program følger senere.

Det arrangeres ordinært styremøte samme sted torsdag 23. september kl. 15.00-18.00. Vi antar at mange årsmøtedelegater ankommer Bergen torsdag med overnatting til lørdag. Vi reserverer rom på hotellet iht. utsendt påmeldingskjema.

Ikke medlem, men ønsker å delta? Kontakt sekretariatet for informasjon

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon samler leder fra 18 verft til Årsmøte i Bergen fredag den 24. september 2021. Er du ikke-medlem og vurderer å delta på den åpne delen av møtet, kontakt sekretariatet for informasjon. Konferanseavgift påløper. Med forbehold iht. C19.

 Vi ønsker velkommen til et etterlengtet og nyttig møte!

Bergen, september 2021