Norske Skipsverft ønsker velkommen til Bergen i september. Foto: Hotel Norge by Scandic

Invitasjon til årsmøtet 2021

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon avholder årsmøtet i Bergen den 24. september 2021. Vi oppfordrer alle til å sette av datoen, behovet for å møtes er stort. Ikke medlem, men ønsker å delta? Kontakt sekretariatet for informasjon.

Styret i NSSM har diskutert C19 i alle sine møter det siste året. Næringen tar smittesituasjonen på største alvor og derfor har fysiske møter vært redusert til et minimum. Nå rulles imidlertid vaksineringen ut i stadig større omfang og styret regner med at smittevernsituasjonen tilsier at årsmøtet kan gjennomføres som ordinært i september.

Likevel er det noen usikkerhetsmomenter som styret må ta høyde for, blant annet regler for hvor mange som kan samles. I første omgang legger vi derfor opp til at hvert medlemsverft kan stille med én representant. Faste styremedlemmer og varamedlemmer til styret kommer i tillegg. Med 17 medlemsverft og 5 styremedlemmer tilsier det vel 20 årsmøtedelegater.

Lenger ut på sommeren tar styret stilling til om medlemsverftene kan sende flere representanter til årsmøtet, og om ektefeller kan få delta. Det vil da også bli gjort en vurdering av om vi kan invitere deltakere fra andre virksomheter til vårt årsmøte (gjester, foredragsholdere etc.).

Hvor: Hotel Norge by Scandic, Bergen

Når: Fredag 24. september kl. 09.00-16.00. Årsmøtemiddag ca. kl. 19.00. Felles frokost lørdag. Avslutningsmøte lørdag 25. september kl. 09.30-10.30. Endelig program følger senere.

Det arrangeres ordinært styremøte samme sted torsdag 23. september kl. 13.00-16.00. Vi regner med at mange årsmøtedelegater ankommer Bergen torsdag med overnatting til lørdag. Sekretariatet reserverer rom på hotellet iht. påmeldingskjema som sendes ut i løpet av sommeren.

Ikke medlem, men ønsker å delta? Kontakt sekretariatet for informasjon

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon samler ledere fra 17 verft til Årsmøte i Bergen fredag den 24. september 2021. Er du ikke-medlem og vurderer å delta på den åpne delen av møtet, kontakt sekretariatet for informasjon. Konferanseavgift kr 1750,- inkl. lunsj. Med forbehold iht. C19.

 Vi ønsker velkommen til et etterlengtet og nyttig møte!