Jarle Gunnarstein flankeres av Hugo Strand, styreleder i BNS t. venstre og Asle Strønen i Norske Skipsverft til høyre.

Verftsdirektør Jarle Gunnarstein hedret

Verftsdirektør Jarle Gunnarstein gir seg som styremedlem i Norske Skipsverft.

– Verftsdirektør Jarle Gunnarstein er en nestor i næringen, sier Hugo Strand og Asle Strønen i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.  – Gunnarstein har kompetansen, nettverket og stå-på-viljen som kjennetegner en leder av hans format, fastslår de to.

Les mer om Årsmøtet 2024 her.

Gunnarstein ble valgt inn som varamedlem til styret i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon i 2013, ble fast styremedlem i 2016 og har bidratt til organisasjonens vekst frem til årsmøtet i april 2024. – Tiden er inne for å slippe andre krefter til, sier Jarle Gunnarstein som forsikrer at han har nok av oppgaver også utenfor foreningen som i hans tid skiftet navn til Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

Sjefen på Larsnes Mek. Verksted AS hadde sin første arbeidsdag på verftet for 43 år siden. Han begynte som kontorsjef og har siden fulgt verftet opp til der hvor det er i dag; et av landets mest moderne. – Reisen med verftet, ansatte og kunder har vært utrolig givende, sier han med stolthet i stemmen.

Jarle Gunnarstein er en kunnskapsrik bransjemann, og et naturlig midtpunkt i alle sammenhenger.

På BNS’ årsmøte 2024 ble han hedret med taler og gaver.

Om verftet

Lokalisert på Larsnes i Sande kommune på Sunnmøre har verftet flere tiårs erfaring med ombygging, forlenging, reparasjon og vedlikehold samt seksjonsarbeid, da det leverte sitt første nybygg i 1996. Det var den kombinerte snurrevad/snurperen M/S «Hovden Senior». Årene deretter fulgte flere linebåter samt en pelagisk tråler for et irsk rederi – med et superlingsfartøy innen seismikk klemt inni mellom alle disse leveransene. Et avansert forskningsfartøy til NTNU ble levert i 2005, og så fulgte en periode med flere kystnot-fartøyer og verdens største brønnbåt til Rostein AS på Harøy i 2009.

Nybyggingsprogrammet var ekspansivt og modig, man tok nye oppgaver på strak arm – og med stor suksess. Da ble det behov for å bedre fasilitetene og i 2010 stod det nye kaianlegget ferdig. Dette banet vei for enda større fartøysprosjekter, og det gikk virkelig slag i slag, nå med det Sandøy-baserte rederiet Rostein som hovedeier. Fra 2014 til 2021 leverte Larsnes Mek. intet mindre enn åtte brønnbåter til Rostein. I samme periode ble det levert fem fiskefartøy til hav- og kystnotflåten. Den nye produksjonshallen for maskin og rør ble ferdigstilt i 2017, og i årene etter startet prosessen med planlegging, regulering og arbeidet med å bygge ut anlegget i stor skala.

Stor-skala utbygging

Det nye anlegget består av en tørrdokk med overbygd hall på 140×40 meter, nye kaier med totallengde på 350 meter og landstrøm, samt et toppmoderne administrasjonsbygg.

– Vi har et av de mest moderne og effektive anleggene her i landet, sier Gunnarstein ubeskjedent. – Nå er vi i stand til å stette de fleste behov for ombygging, reparasjon og vedlikehold av fiske- og brønnbåter langs kysten vår.

– Investeringene har vært omfattende og vi kan takke aktive eiere for at Larsnes Mek. Verksted AS har tilgang til nødvendig arbeidskapital for å løfte verftet inn i en ny og ekspansiv periode, avslutter verftsdirekør Jarle Gunnarstein.