Norsk verftsindustri er arbeidsintensiv. Næringen mener at myndighetene må revurdere en del av de karantebestemmelsene som er innført for å sikre tilgang til kritisk utenlandsk arbeidskraft. - Det er behov for at denne vurderingen gjøres omgående, hevder Norske Skipsverft.

Karanteneregler skaper vansker for verftsindustrien

Norsk verftsindustri er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Næringen etterlyser strakstiltak som gjør det enklere å flytte arbeidskraft regionalt og over landegrenser.

Styreleder Hugo Strand i Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon påpeker at norsk verftsindustri trenger utenlandske produksjonsarbeidere for å holde hjulene i gang. – Det er viktig at våre myndigheter sikrer fleksibilitet i flyten av arbeidskraft for å hindre unødvendige permitteringer, kostnader og tapte markedsandeler, understreker styrelederen.

Hugo Strand er bekymret for den situasjon som verftsindustrien og leverandørindustrien er havnet i. – Vi har pågående nybyggingsprosjekter av til deles stor samfunnsmessig verdi hvor bruk av utenlandske produksjonsarbeidere er avgjørende for å kunne ferdigstille prosjektene, poengterer han.

Utenlandske arbeidere på rotasjonsordninger blir hardt rammet av de nye karantenetiltakene. Myndighetene må vurdere både å forlenge arbeidsperioden for dem som allerede er i Norge og å lage retningslinjer som gjør det mulig for disse i komme inn i Norge uten å måtte gå i det mest rigide karanteneopplegget. – Vi kan lage tilpassede fasiliteter lokalt på verftene og slik bidra til at 14-dagers regelen kan mykes opp, foreslår styreleder Strand. – Våre skipsverft server også seilende fartøy i viktige bransjer som havbruksnæringen, fiskeri, offshore og fergesektoren.

Foreningen han representerer mener at myndighetene må vurdere akutt-tiltak som vil sikre nødvendig fremdrift i disse prosessene. Det er ikke til å stikke under en stol at flere verft har anstrengt økonomi og at karantenebestemmelsene vil gi merkostnader som kan bidra til å skubbe disse utfor stupet. – Næringen trenger markedstilpassede strakstiltak for å sikre fremdrift i pågående prosjekter, fastslår Hugo Strand. Han er også tydelig på at den såkalte Skipsordningen må gjøres permanent. – I disse Corona-tider trenger verftsindustrien maksimal tilrettelegging for å være operativ også når markedet en gang normaliserer seg igjen, sier han.

Styreleder i Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) Hugo Strand. Arkivfoto

– Det er viktig at myndighetene og næringen snarest kommer i dialog for å løse de utfordringer som nå hemmer produksjonen i verftsindustrien, påpeker styreleder Hugo Strand i bransjeforeningen Norske Skipsverft.