Sammen med fem medlemsverft venter Norske Skipsverft mange besøkende i løpet av en hektisk messeuke i Trondheim.

Klar for besøkende på Nor-Fishing 2018

Tirsdag morgen, åpningsdagen på Nor-Fishing 2018, står standen til Norske Skipsverft Salg- og Markedsorganisasjon fortsatt tom for mennesker. Det er kun kort tid til portene på Nidarø åpnes, velkommen til stand D-301!

Norske Skipsverft organiserer 16 anerkjente norske skipsverft og opplever at det er god etterspørsel etter verftenes byggekompetanse. Organisasjonens kontraheringsstatistikk viser at det hittil i år er kontrahert 40 båter hver med verdi på mer enn 50 mill. kroner. – Totalverdien på årets kontrakter ligger i størrelsesorden 22 milliarder kroner, sier Asle B. Strønen. – Dette genererer stor lokal og regional verdiskaping, og vi bidrar til en grønnere og mer miljømessig bærekraftig næring.

Du kan lese en artikkel publisert av Nor-Fishing her.