Inge Jonny Hide (nærmest) på Norske Skipsverft sin Markedsdag i Ålesund den 18. oktober 2019.

Konjunkturbarometer og kompetansearbeidsplasser

I går, onsdag 23. oktober 2019, presenterte Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nordvest og Sparebank 1 Søre Sunnmøre sitt konjunkturbarometer. Verftsindustrien reagerer på en del av oppslagene som er kommet i kjølvannet av presentasjonen.

Inge Jonny Hide, som er adm.dir. ved Myklebust Verft AS i Gursken, ønsker å nyansere bildet av verftsindustrien slik det er kommentert i forbindelse med presentasjonen av konjunkturbarometeret. Han synes ikke at det er ok slik verftene omtales; «besøker du eit verft…. møter du nesten ikkje norske tilsette» eller at verftene «ikkje har kompetansearbeidsplassar».

Her kan du lese Inge Jonny Hide sin reaksjon på Sparebank 1 sin presentasjon.