For å få bevilgninger etter en nye kondemneringsordning for offshore-skip, mener Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) at opphuggingen må gjøres ved bedrift med virksomhet i Norge. Arkivfoto

Kondemneringsordning for offshore-skip

Regjeringen vurderer å innføre en støtteordning for kondemnering av offshore-skip. Norske Skipsverft forventer at en slik ordning målrettes mot norsk verftsindustri.

Den 24. august 2020 lanserte regjeringen en kondemneringsordning for nærskipsfarten, uten at man la føringer for hvor arbeidet skal utføres. I disse dager er en kondemneringsordning for offshore-skip til vurdering. Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) er tydelig på at norsk verftsindustri må være målgruppen for en slik ordning.

– I nok en norsk ordning for grønn skipsfart (at man tar gammel tonnasje ut av markedet) må det gis føringer slik at kondemneringsarbeidene sikrer norsk sysselsetting og verdiskaping, heter det i en uttalelse fra NSSM. Ordningen vil også ha den gode effekt at den kan utligne overkapasiteten i markedet for offshore-skip.

Norske Skipsverft har spilt inn til Nærings- og fiskeridepartementet at for å få midler etter ordningen, må mottaker (rederiet) utføre kondemneringen ved bedrift med virksomhet i Norge.