Årsmøtet 2023 for bransjeforeningen Norske Skipsverft ble arrangert i Bergen i dagene 24. og 25. mars. Bildet er fra den uformelle samlingen lørdag formiddag.

Konkurransekraft og rammevilkår

Norske Skipsverft gjennomførte sitt Årsmøte 24. og 25. mars 2023. Med politisk ledelse i NFD i salen, ble dialogen direkte og konstruktiv.

Det var styreleder Hugo Strand som åpnet Årsmøtet, mens Monica Mæland i Bergen Næringsråd ønsket delegatene velkommen til Bergen. Med sin bakgrunn blant annet som næringsminister, er hun godt kjent med skipsverftenes betydning for norsk verdiskaping og det grønne skiftet.

Statssekretær Vidar Ulriksen i NFD representerte regjeringen på Norske Skipsverft sitt Årsmøte 2023.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet hadde med seg kollega Odd Steinar Åfar Viseth, også statssekretær i NFD, og sammen representerte de betydelig politisk interesse for næringen. Årsmøtet gav imidlertid klar melding til Ulriksen og Åfar Viseth at man ikke er fornøyd med behandlingen av Norske Skipsverft sin fanesak «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene».

– Dette er et produkt vi er meget opptatt av at Staten etablerer i sitt virkemiddelapparat, sier Hugo Strand. – Vi er derfor skuffet over departementets manglende fremdrift med å få dette på plass.

Verftsdirektør Hugo Strand ved Fitjar Mek. Verksted AS er styreleder i Norske Skipsverft.

Bransjeforeningen Norske Skipsverft har hatt temaet som en av sine mest markante saker de siste to årene. – Med regelmessige møter med politisk og administrativ ledelse i Næringsdepartementet har vi gitt all nødvendig dokumentasjon for å underbygge behovet for garantien, forklarer Asle Strønen, daglig leder i Norske Skipsverft. – Vi har også levert et juridisk notat som utvetydig slår fast at produktet vil være lovlig i forhold til EU/EØS, og at det ikke vil være i brudd med statsstøtteregelverket.

– Når vi vet hvilket potensiale dette har for å utløse aktivitet i skipsverftene, er det urovekkende at regjeringen Støre ikke klarer å meisle ut et næringspolitisk virkemiddel slik vi etterspør, sier Asle Strønen som presiserer at bransjeforeningen allerede har startet en dialog internt for å få fortgang i prosessen. – Dette er en god sak for hele næringen, og det burde være en god sak for regjeringen. Det er ingen grunn for oss til å ta ned informasjonspresset mot departementet. Snarere tvert imot, hvis ikke NFD selv klarer å stå i dette, kobler vi på Stortinget for å informere om den sårt tiltrengte aktiviteten denne beskjedne statlige garantien vil utløse.

Nye medlemmer

– God aktivitet i foreningen gir nye medlemmer, forklarer Asle Strønen videre. – Vi har stor nærhet og et godt engasjement for skipsverftene, og dette merkes i verfts-Norge. Det er derfor svært gledelig at Norske Skipsverft siden forrige årsmøte har fått 3 nye medlemsverft.

Sveinung Vestbø, Bømlo Skipsservice, Tor Leif Mongstad, Havyard Leirvik og Olav Lie, Fjellstrand (f.v.) representerte de nye medlemsverftene i Norske Skipsverft.

Det er Havyard Leirvik AS, Bømlo Skipsservice AS og Fjellstrand AS som er de siste tilskuddene i Norske Skipsverft-familien. På Årsmøtet 2023 presenterte de seg med å informere om egne fasiliteter, investeringsevne og markedsutsikter. – Det er en aktiv bukett som representerer et godt tverrsnitt av verfts-Norge, sier styreleder Hugo Strand i bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Festmiddag og show

Fra årets festmiddag på Hotel Norge i Bergen.

Bransjeforeningen Norske Skipsverft kan ikke arrangere Årsmøte uten å legge vekt på det sosiale. Etter at årsmøtet var vel gjennomført fredag, samlet man alle til festmiddag på Hotel Norge i Bergen. Deretter gikk turen til et show i Grieghallen før kveldens festligheter fortsatte på hotellet til langt utpå natten.

Hotel Norge by Scandic leverte en god opplevelse for årsmøtedeltakerne.

Lørdag formiddag ble det tradisjonen tro gjennomført en uformell samling uten annen agenda enn de sakene som verftslederne selv ønsket å ta opp.

Lørdagens uformelle samtaler omtales som gode og konstruktive.

Som tidligere år er det «her det skjer». Den uformelle tonen lar meninger og innspill om mange saker slippe frem, og gir innspill til styret og sekretariatet om hvilke saker man skal prioritere fremover.

Styreleder Hugo Strand oppsummerte Årsmøtet 2023 med å slå fast at de to årsmøtedagene var både hektiske og nyttige. – Vi har fått informere om arbeidet som er gjort i løpet av 2022 og vi har fått innspill om veien videre. Disse tar styret med seg videre, sa han og slo fast at styret planlegger en temadag for politisk arbeid rett over sommeren.