Nybygget er verftets byggenummer FMV44 og skal leveres i april 2020.

Kontraherer brønnbåt ved Fitjar Mek. Verksted

Det nystartede rederiet Hordalaks AS har kontrahert brønnbåten «HORDAGUT» ved Fitjar Mekaniske Verksted AS. Båten, som har lasteromvolum på 4700 m3, er designet av Heimli og FMV i fellesskap og skal overleveres i april 2020.

Aksjonærene i Hordalaks AS er oppdrettsselskapene Blom Fiskeoppdrett AS, Kobbevik & Furuholmen Oppdrett AS, Fremskridt laks AS, Fylkesnes Fisk AS og Engesund Fiskeoppdrett AS. Fartøyet skal primært jobbe for disse selskapene som total disponerer 25 matfiskkonsesjoner i Hordaland. Daglig leder i rederiet er Ingebrigt Landa, styreformann Øyvind Blom.

HFMV LFC 4700 Hordalaks

Designbenevnelsen på nybygget er HFMV LFC 4700 Hordalaks og har hoveddimensjoner på 82,90 x 18,00 x 8,50 meter. Det får verftets byggenr. FMV44. Hordalaks, Heimli og FMV har jobbet tett sammen i utviklingen av designet. Det er lagt svært stor vekt på utvikling av cargo systemer, slik at optimal fiskevelferd oppnås for hele spekteret fra smolt til slaktefisk.

Vannbehandlingsanleggene blir førsteklasses og fiskens miljøforhold optimale om bord. Fartøyet får stor fleksibilitet hva angår ulike behandlingsmetoder. Fremdriftsanlegget er diesel-elektrisk og fartøyet er klargjort for installasjon av batteripakke.

– Denne brønnbåten vil tilfredsstille alle operasjonelle krav til moderne, effektiv og fleksibel fiskebehandling og -transport. Den er utviklet i samarbeid mellom solid oppdrettskompetanse, erfarne seilende og et nyskapende HFMV designmiljø på Fitjar. Vi er svært fornøyde med design-resultatet, stolte over tilliten og ser frem til samarbeidet i engineerings- og byggeprosessen som står foran oss, sier verftsdirektør Hugo Strand. Han legger til at det også på vegne av norsk skipsbyggingsindustri og regional verdiskapning er all grunn til å glede seg over denne kontraheringen.

FMV (Fitjar Mekaniske Verksted) er et skipsverft på Fitjar. Verftet ble etablert i 1957 og har i dag 90 fast ansatte. FMV har de siste årene satset mye mot oppdrettsnæringen, og tilbyr næringen HFMV design, bygging av arbeidsbåter, prosessbåter og brønnbåter, samt en rekke service-/vedlikeholdstjenester. Med FMV44 «HORDAGUT» er ordrehorisonten til april 2020.

Heimli AS er et designselskap på Fitjar. Her er designtradisjonene betydelige, og Heimli viderefører disse. Selskapet har også et kontor i Stettin, Polen. I samarbeid med FMV har Heimli utviklet en serie arbeidsbåter, prosessbåter, brønnbåter, fiskefartøy, spesialfartøy og også passasjerfartøy. Alle designene har betegnelsen HFMV, som står for HeimliFMV.