Byggenummer 206 fra Aas Mek. Verksted AS har typebetegnelsen AAS 3002 STDE-Hybrid. Ill.: Verftet

Kontraherer hybrid dieselelektrisk brønnbåt ved Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS har landet sin 2. nybyggingskontrakt med rederiet Nova Sea Service AS i Sandnessjøen. Også denne brønnbåten er av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid, og får verftets byggenummer 206. Levering er avtalt til september 2021.

– Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstoff-forbruk, sterkt redusert utslipp til luft, sjø og kraftig reduserte støynivåer, forteller verftdirektør Halvard Aas i en kommentar og opplyser at skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift («peak shaving») for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff-forbruket betydelig. Dessuten kan fartøyet ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator avhengig av landstrømkapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken m.m.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, samt UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Hoveddimensjoner

Lengde o.a. er 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer.

Byggenummer 206 fra Aas Mek. Verksted AS med brønnbåten M/S «Steinar Olaisen» på styrbord side. Ill.: Verftet

Rederiet

Nova Sea Service AS ble etablert i mai 2016 og holder til i Herøy kommune utenfor Sandnessjøen, og dette blir det andre nybygget Aas Mek. Verksted bygger for rederiet. Forrige nybygg var M/S «Steinar Olaisen» som ble levert sommeren 2017.

– Fra verftets side ser vi på denne kontrakten med Nova Sea Service AS som viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip, sier Halvard Aas som synes at det er svært hyggelig at verftet igjen kan starte på et nytt prosjekt med Nova Sea Service.