Fartøydesignet er utviklet av Oma Baatbyggeri A/S. Ill. verftet

Kontrakt til Oma Baatbyggeri

Fiskeridirektoratet har inngått kontrakt med Norled om innleie av et nytt hurtiggående fartøy til Sjøtjenesten. Nybygget blir levert fra Oma Baatbyggeri A/S tidlig i 2022.

Fiskeridirektoratet opplyser at nybygget får et hybrid fremdriftssystem, samt en rekke andre smarte løsninger, som alle vil bidra til å redusere fartøyets miljøavtrykk. Fartøyet får en lengde på 39 meter og en maks. fart på over 33 knop. I tillegg til ordinær kontroll av fiskeriene skal båten også benyttes til bl.a. opprensking av tapt fiskeredskap og innsamling av kystnære data. Dermed blir fartøyet arrangert med laboratorium som gjør det mulig å analysere data om bord, og slik raskere fatte beslutninger der det er behov for det.

Næringsminister Iselin Nybø sier i en kommentar at det er svært gledelig at det er et norsk verft som har fått oppdraget med å bygge fartøyet.

Fra industriens side understrekes det at bygging av statlige fartøyer gitt som krisepakkebevilgning i en krevende pandemi-stillstand, vil ha null verdi som motkonjunkturtiltak hvis byggekontraktene havner utenlands. Vi minner om at Havforskningsinstituttet i løpet av kort tid avgjør hvor byggekontrakten på instituttets nye kystfartøy plasseres. Det som er kjent, er at to norske og to utenlandske verft kjemper om byggekontrakten.