- Vi har store ekstrakostnader fordi vi tar smittevern på største alvor, sa Hege Akselvoll, kommunikasjonsdirektør i VARD, på Debatten tirsdag 27. oktober 2020. - Men vi mottar ingen kompensasjoner gjennom regjeringens tiltakspakker.

Korona: Lite støtte fra regjeringen

Vi sakser fra Debatten på NRK1 tirsdag 27. oktober 2020: VARDs kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll fastslo at regjeringens tiltakspakker ikke treffer VARD-verftene.

Hege Akselvoll var tindrende klar i debatten med næringsminister Iselin Nybø (V) og programleder Fredrik Solvang. De nyeste innstrammingene innebærer at karantenetiden blir forlenget og at kostnadene for verftene øker. Næringen får ingen støtte til å dekke disse økte utgiftene.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sa at utgangspunktet for regjeringens tiltakspakker er at jo større omsetningsfall du har, jo større hjelp får du fra det offentlige. – Men verftene faller mellom to stoler, kontret Hege Akselvoll. – Vi har ikke mottatt noen form for kompensasjon fra via regjeringens tiltakspakker. Tvert om har vi store kostnadsøkninger som følge av smitteverntiltakene og disse ønsker vi kompensert.

Kommunikasjonsdirektøren var tydelig på at det i Norge ikke er tilgjengelig nok faglært arbeidskraft og at næringen derfor må ha en kombinasjon av norsk og utenlandsk arbeidskraft tilgjengelig. Skipsbyggingen i Norge bidrar til mange tusen arbeidsplasser langs hele kysten og er en næring som bidrar til det grønne skiftet. – Vi håper at regjeringen kan vise at den ønsker verftsindustrien med videre, og at regjeringen i alle fall kommer med en kompensasjonsordning for de ekstraordinære kostnadene som vi har som følge av å holde hjulene i gang, sa Hege Akselvoll.

Næringsminister Iselin Nybø (V) er på defensiven i forhold til realitetene i maritim sektor.

Hege Akselvoll presiserte at det var nettopp det å holde hjulene i gang statsministeren sa da hun stengte landet; – at de bedriftene som kan holde hjulene i gang, skal gjøre det.

Vi gjør oppmerksom på at Vard Brattvaag er medlem av Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM).

Av Asle B. Strønen