Larsnes: Kontrakt på kystnotfartøy

Larsnes Mek. Verksted AS har inngått kontrakt med Jarle Bergs Sønner AS på bygging av et nytt kystnotfartøy. Levering er avtalt til august 2023.

Skipskompetanse AS leverer designet med betegnelsen SK-3151. Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og spisses mot not- og snurrevadfiske.

– For verftet gjør dette at vi er sikret full sysselsetting i ca. 2 år til, og det vil bli et betydelig bidrag fra underleverandører på Sunnmøre, sier verftsdirektør Jarle Gunnarstein i en kommentar og forteller at fartøyet får verftets byggenummer 72.

Rederiet er også involvert i landanlegg med foredling på Værøy. Fartøyet er derfor arrangert som ferskfiskfartøy med ferskfiskfabrikk, kombinerte RSW /levendefisk-tanker og mulighet for ising i containere. Fartøyet får navnet etter far til rederne Trond og Børre Berg, og skipets navn blir da Jarle Berg.

Rederne har vært miljøbevisste og fremoverlente i designprosessen. De ønsker å bidra til det grønne skiftet med gode og energisparende løsninger på sin nye båt.

Fartøyet arrangeres med optimalisert skrogdesign, stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca. 1,0 MWh. Dette er løsninger som bidrar til rederiets forventninger om god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner.

– Arrangementet er utviklet i nært samarbeid med rederiet, og har samme utgangspunkt som bygg nummer 69 hos oss, Nord-Fugløy, forteller Gunnarstein. – Designet er utformet med tanke på å bedre kvaliteten på fangst, gi økt sikkerhet og komfort for mannskapet, og smarte løsninger for miljøet.

– Vi takker for tilliten og vi er trygge på at bygging i Norge med norske underleverandører gir optimal grobunn for videreutvikling og nytenkning, sier Jarle Gunnarstein avslutningsvis.

Hoveddimensjoner og kapasiteter:

Lengde over alt 50,70 meter
Bredde 12,00 meter
RSW/levende fisk 499 m3
Hovedmotor Yanmar 6EY26
Batteri ˜ 1000 kWh