Bildet viser søsterskipet "Ro Sailor" som ble levert i juni 2021. Foto: Larsnes Mek. Verksted AS

Larsnes Mek. med nok en nybyggingskontrakt

Helt på tampen av 2021 valgte Larsnes Mek. Verksted AS å offentliggjøre nok en nybyggingskontrakt, også denne gang med Rostein AS.

Nybygget er verftets byggenummer 71, og blir søsterskip til bnr. 67 «Ro Sailor» som ble levert i juli 2021. Båten blir nummer ti i en serie fartøy designet av Skipskompetanse AS med en lastekapasitet på 2800 m3. Fartøyet arrangeres for åpen og lukket transport av fisk og smolt.

– Med denne kontrakten nærmer Rostein AS seg nybygg for rundt 3,5 milliarder kroner ved Larsnes Mek. Verksted, forteller Jarle Gunnarstein, daglig leder på Larsnes og understreker dermed hvor viktig havbruksnæringen er blitt for maritim sektor.

Båten vil bli topp utstyrt og ha nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing av vannsirkulasjon, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåkning, regulering og logging av vannparameter.

Nybygget utrustes med TIER III maskineri og annen teknologi for å spare drivstoff og redusere utslipp. Skroget ankommer Larsnes i november 2022 og ferdig utrustet fartøy overleveres rederiet i mai 2023.

Hoveddata:

Lengde oa 79,27 meter

Bredde 15,00 meter

Design: SK6000 DM LFC III

Tonnasje: 2999

Innredning for 12 personer