Verftsdirektør Jarle Gunnarstein takker på vegne av Larsnes Mek. Verksted AS for prisen for Ship of the Year 2020. Brønnbåtreder Odd Einar Sandøy (midten) og daglig leder i Skipskompetanse AS, Per Jørgen Silden, delte prisen med Jarle Gunnarstein.

Larsnes Mek. vant prisen for Ship of the Year 2020

– Ship of the Year 2020 går til en fartøystype hvor Norge er verdensledende både på teknologi og design, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen da han delte ut prisen i Bergen onsdag den 2. september 2020.

At det var brønnbåtrederiet Rostein AS som sammen med byggeverftet Larsnes Mek. Verksted AS og Skipskompetanse AS som halte i land den prestisjetunge prisen, var ingen tilfeldighet. I byggnummer 65, M/S «Ro Vison», fra Larsnes Mek. Verksted AS kuliminerer Rostein sine visjoner for et høyteknologisk og miljøvennlig brønnbåtdesign med det beste av norsk skipsbyggertradisjon.

Rederiet er tuftet på brønnbåtpioneeren Odd Einar Sandøy sin mangeårige innsats og det var derfor som forventet at Sandøy var et naturlig samlingspunkt på arrangementet i Bergen. Sammen med han ble også verftsdirektør Jarle Gunnarstein og Per Jørgen Silden, daglig leder i designselskapet, behørig hedret.

Reder Odd Einar Sandøy poengterte i sin takketale at Rostein AS alltid har bygget sine båter i Norge. – Vi har drevet med brønnbåter i 32 år og har i disse årene bygget 25 nybygg, sa han. – Det går på kvalitet hele veien, understreket han.

Brønnbåten «Ro Vision» er Ship of the Year 2020. Fartøyet er rederiet Rostein AS sitt 25. nybygg, bygget ved Larsnes Mek. Verksted AS og designet av Skipskompetanse AS. Foto: Verftet

Prisen deles ut av fagbladet Skipsrevyen. Det er bladets lesere som nominerer kandidater til prisen.