Skipskompetanse, Rostein og Larsnes Mek. Verksted har samarbeidet i mange år. Ill.: Skipskomptanse

Larsnes Mek. Verksted med kontrakt på søsterskip til batterihybriden «Ro Vision»

Rostein AS har kontrahert nok en brønnbåt ved Larsnes Mek. Verksted AS. Nybygget skal leveres sommeren 2020 og blir et søsterskip av M/S «Ro Vision» som verftet allerede har under bygging for Rostein.

Verftsdirektør Jarler Gunnarstein er svært fornøyd med igjen å ha halt i land kontrakt på bygging av en avansert brønnbåt design. – Nybygget blir søsterskip av batterihybriden «Ro Vision» som er under bygging som vårt byggenummer 65 med levering på nyåret 2020, forteller Gunnarstein.

Designen er fra Skipskompetanse og er den 8. designpakken selskapet leverer til Rostein AS. Designbenevnelsen er SK 6000 DEH III og både rederi, designer og byggeverft har opparbeidet seg god kompetanse på batterihybride fremdriftsløsninger for brønnbåtmarkedet.