M/S "Færøysund" er en moderne, effektivt og miljøoptimalisert brønnbåt av typen AAS 3002 STEDE-Hybrid. Foto: Aas Mek. Verksted AS

M/S «Færøysund» levert fra Aas Mek. Verksted

Rederiet Færøy AS tok den 16. september 2021 levering av byggenr. 206 fra Aas Mek. Verksted AS. Nybygget er en brønnbåt av verftets eget design, AAS 3002 STDE-Hybrid.

Etter levering gikk fartøyet til Helgeland/Salten og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

Hoveddata:

Lengde oa er 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss på 5,90 meter. Lasteromskapasiteten på dette designet er 3000 m3. Servicefart er oppgitt til 13 knop. Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid-drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrøm-anleggene.

M/S «Færøysund» kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, som også reduserer støyutslipp til omgivelsene. Videre er fartøyet utrustet med eksos renseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx.

Båten har lastekapasitet på 3000 m3 fordelt på to lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt-transport og dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken.

Du kan lese mer om fartøyet her.