Oma FOB SWATH 10 04627

På prøvetur utenfor Leirvik på Stord. Foto: Magne Langåker