Kraftpluggen M/S «Fosnafjord» ble overlevert fra Salthammer Båtbyggeri i oktober 2022.

M/S «Fosnafjord» døpt i Bildudalur

Bildudalur, juni 2023 – På årets varmest dag ble M/S «Fosnafjord», en imponerende katamaran på 25×13 meter, døpt i en verdig seremoni på Island. Rundt 40 personer fra kunder, produsenter og eiere var til stede for å overvære begivenheten.

M/S «Fosnafjord» som er produsert av Salthammer Båtbyggeri AS på Vestnes, ble overlevert til Abyss AS høsten 2022 og vil nå utføre viktige serviceoppdrag for kundene Arnarlax og Artic Fish i Vestfjordene på Island.

Dette er det andre fartøyet til Abyss som opererer på Island, og det er et positivt signal om selskapets ambisjoner på Island.

Victor Jensen, administrerende direktør i Abyss AS, uttalte i sin tale; «Fosnafjord er virkelig en arbeidshest, og er spekket for å kunne gjennomføre operasjoner på Island. Dette blir vårt andre fartøy som opererer på Island, og det er et godt signal om våre ambisjoner i dette vakre og ressurssterke landet.  Vi planlegger langsiktig på dette området, og håper å ekspandere ytterligere gjennom godt samarbeid med fornøyde kunder, lokalbefolkning og myndigheter.»

Gudmor Gudny Sigurdsdottir og skipper Roald Ove Brattøy.

Gudny Sigurdsdottir, en respektert person i lokalsamfunnet, holdt en verdig tale på islandsk som gudmor for «Fosnafjord». Hun uttrykte gode ønsker og ønsket fartøyet og mannskapet en trygg ferd. Abyss er takknemlige for at Gudny har takket ja til å være «Fosnafjord» sin gudmor.

Dåpen av «Fosnafjord» markerer en viktig milepæl for Abyss og selskapets engasjement i Island. Med en dedikert besetning og moderne utstyr, deriblant to kraner på hhv. 185tm og 100tm og et avansert ballasteringssystem, vil «Fosnafjord» være en pålitelig partner for kundene ved Vestfjordene.