M/S "Horda Pioneer" er av det anerkjente AAS 3002 ST designet som verftet har levert en rekke fartøyer av. Foto: Aas Mek. Verksted AS

M/S «Horda Pioneer» levert fra Aas Mek. Verksted AS

Fredag 17. juli 2020 tok rederiet Hordalaks AS levering av byggenummer 203 fra Aas Mek. Verksted AS på Vestnes. Allerede rett over sommerferien starter verftets utrustingsarbeid på bnr. 205, også en AAS 3002 ST design, men til Brønnbåt Nord.

Rederiet Hordalaks AS er eid av Kerko Shipping as, KF oppdrett as, Blom fiskeoppdrett as, Fylkesnes fisk as, Fremskridt laks as og Engesund fiskeoppdrett as og har forretningsadresse på Austevoll. Som designbenevnelsen tilsier har nybygget en lastekapasitet på 3000 m2, tilsvarende 450 tonn med levende laks. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Som andre fartøyer av dette designet, er «Horda Pioneer» utrustet med UV og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon og for utskilling av lus ved avlusing av fisken.

Nybygget er videre utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Du kan lese mer om fartøyet her.