Dav

M/S «Multi Ocean» er byggenummer 190 fra Sletta verft AS. Foto: Verftet