Dav

M/S “Multi Ocean” er byggenummer 190 fra Sletta verft AS. Foto: Verftet