Etter levering skal M/S «Ronja Azul» inn på fast avtale med Hofseth Aqua AS, og vil hovedsakelig operere i Sunnmørsfjordene. Foto: Aas Mek. Verksted AS

M/S «Ronja Azul» – levert fra Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes,  leverte den 6. juli 2022 nybygg nr. 209, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS.

– Dette er det 34. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år, forteller Bjørn Magne Aas, daglig leder ved Aas Mek. Verksted AS. – Det er også det andre, av 7 nybygg, i en serie av 3000 m3-fartøy som vi har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024.

Rederiet

Sølvtrans AS, som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et rederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Derfor bygger selskapet sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 30 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

Hoveddimensjoner

  • Lengde o.a. 76,96 m
  • Bredde 17,80 m
  • Dybde i riss 5,90 m
  • 3000 m3
  • Servicefart 13 knop

Arrangement  

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, autovaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Innredning

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Elektronisk utstyr

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.

 

 

 

Etter levering skal M/S «Ronja Azul» inn på fast avtale med Hofseth Aqua AS, og vil hovedsakelig operere i Sunnmørsfjordene. Foto: Aas Mek. Verksted AS