M/S «Skrova», bnr. 207 fra Aas Mek. Verksted AS, overlevert

Aas Mek. Verksted AS leverte den 21. desember 2021 nybygg nr. 207, en brønnbåt av typen AAS 1202 STDE-Hybrid, til rederiet Brønnbåt Nord Lofoten AS.

Etter levering gikk skipet til Skrova og inn på langsiktig kontrakt for Ellingsen Seafood. Brønnbåt Nord Lofoten AS som mottok skipet er hjemmehørende på Engenes utenfor Harstad. Rederiet ble stiftet i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS.

– Dette er det andre nybygget vi leverer til Brønnbåt Nord, forrige var levering av M/S «Grotanger» i mars i år, forteller Bjørn Magne Aas, daglig leder ved Aas Mek. Verksted AS.

Hoveddata

Fartøyet har følgende hoveddata:

Lengde o.a                         63,86 m

Bredde                                14,00 m

Dybde i riss                          5,30 m

Lasteromskap.                  1200 m3

Servicefart                          13 knop

Du kan lese hele omtalen av fartøyet her.