Medlemskapet i Norske Skipsverft representerer en strategisk og viktig beslutning for Måløy Verft AS, som har en lang historie med å levere kvalitetsfartøyer og -tjenester. Foto: Marianne Rotihaug/Fjordenes Tidende

Måløy Verft – nytt medlem i Norske Skipsverft

Måløy Verft AS er siste tilskudd i en økende medlemsmasse i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

– Vi besluttet å søke medlemskap i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft av flere viktige årsaker, forteller verftets daglige leder Kristian Lundebrekke.

– For det første gir medlemskapet i Norske Skipsverft Måløy Verft en unik plattform for samarbeid og kunnskapsutveksling med mange ledende aktører i skipsbyggingsindustrien, forklarer Lundebrekke. – Dette samarbeidet vil åpne døren for innovative løsninger, teknologisk utvikling og beste praksis som kan styrke verftets evne til å møte de stadig skiftende behovene i den maritime sektoren.

– Videre gir medlemskapet tilgang til en sterk og enhetlig stemme i politiske og regulatoriske spørsmål som påvirker skipsbyggingsbransjen i Norge. Dette vil gi oss muligheten til å bidra til å påvirke beslutningstakere og sikre at bransjen har en bærekraftig fremtid i et stadig mer globalt konkurransedyktig marked.

Alt i alt er beslutningen om å søke medlemskap i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft en bevisst strategi for Måløy Verft for å styrke sin posisjon i bransjen, fremme innovasjon og bærekraft, og sikre at de forblir en nøkkelspiller i den norske maritime sektoren i årene som kommer.

Hugo Strand er styreleder i Norske Skipsverft og daglig leder ved Fitjar Mek. Verksted AS. På vegne av styret, og de øvrige 23 medlemsverftene, ønsker han Måløy Verft AS velkommen i organisasjonen. – At vi vokser og blir større, viser at det arbeid og den strategi vi har meislet ut legges merke til i næringen, fastslår Strand.

– Og det er enda rom for flere innmeldelser, sier han entusiastisk.

Asle Strønen er daglig leder i Norske Skipsverft. Også han ønsker Måløy Verft velkommen og mener at medlemskapet øker «kjøttvekta» i møte med politikere på alle plan, samt andre myndigheter og beslutningstakere. – Det er rett og slett gledelig å registrere at vårt arbeid anerkjennes rundt om i hele landet.

– Med 24 aktive verft i porteføljen skal vi være en tydelig stemme og pådriver for næringens muligheter og utfordringer, sier Asle Strønen til slutt.