Fra v. Roger Pilskog, Asle Strønen, Gunnar Jan Oma og Are Tomasgard.

Med LO på Oma

Forskuddsgarantiordning og offentlige fartøyanskaffelser på dagsorden.

LO-sekretær Are Tomasgard og regionleder Roger Pilskog LO Vestland møtte Gunnar Jan Oma, Oma Baatbyggeri, og Asle Strønen fra Norske Skipsverft til samtaler om dagsaktuelle saker for verftsnæringen torsdag 30. mai 2024. Møte var en gjennomgang av tilsvarende saker på møtet som Norske Skipsverft hadde med LO’s 1. nesteleder Sissel M. Skoghaug og Olav Lie, rådgiver LO Energi, uken tidligere.

Særlig to temaer var til debatt, næringens behov for en «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene» og prosessene rundt offentlige fartøyanskaffelser. Samtalene var konstruktive og grundige, og man var enig om å fortsette dialogen for å avklare hva som er mulig å få til av samarbeid.