Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (til h.) møter representanter for skipsverftene på Nor-Shipping 2022. Foto: Yngve Angvik/NFD

Med politikk på agendaen

Som bransjeorganisasjon bruker Norske Skipsverft den store Nor-Shipping messen aktivt for å fremme næringens synspunkter.

Skipsverftene må selv beherske sine markeder. – Men noen av rammene vi arbeider under gis av offentlig myndighet, heter det i en uttalelse fra organisasjonen. Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon benytter derfor Nor-Shipping til politiske samtaler. – Det er derfor viktig at de samme myndighetene er klar over over at ethvert pålegg har en konsekvens.

Sediment-saken

Næringen er særlig opptatt av konsekvensene av den såkalte sediment-saken som enkelte Statsforvaltere har dratt i gang i. – Det er viktig at ikke velmente miljøtiltak ender opp som offentlige kjepphester, heter det videre.

Skipsverftene påpeker at det handler om opprydding etter allment akseptert bruk av den gang godkjente stoffer som vi i dag omtaler som miljøgifter. – Vi ønsker å ta ansvar, understreker Norske Skipsverft. – Men det er ikke allment akseptert at det er verftene alene som er kilden til forurensingene. Vi synes derfor at Statsforvalterne skal trø varsomt inntil dette er endelig avklart. Og uansett har et altomfattende oppryddingsarbeide potensialet i seg til å radere bort enkelte skipsverft. Og det var vel aldri Statsforvalternes mening at deres initiativ skulle gå på bekostning av arbeidsplasser i distrikts-Norge?

Særnorske ekstrakostnader

Et sunt og velregulert arbeidsliv er et samfunnsmessig gode. – Vår suksess bygger nettopp på dette tankesettet, sier Norske Skipsverft. – På den annen side fører dette også til at norsk verftsindustri må bake inn særkostnader som våre utenlandske konkurrenter slipper unna. Det er derfor viktig at skipsverftene er i dialog med regjeringen om hvordan næringen skal forholde seg til dette.

Garantistillelser

Norske skipsverfts soliditet har ikke vokst i takt med kostnadsøkningen på byggeprosjektene, snarere tvert i mot. Det er derfor en akselererende utfordring for mange verft å kunne gi kunden (rederiet) garantier på dets innbetalinger i løpet av byggeperioden. Det er tragisk for sysselsettingen om dette elementet hindrer aktivitet i verftsindustrien. – Vi har produksjons- og kompetansekapasiteten, men mangler tidvis den økonomiske muskelen som må til. Derfor bør det statlige virkemiddelapparatet på kommersielle vilkår tilby et produkt løsrevet fra bankvesenet som gir skipsverftene tilgang til en statlig Forskuddsgarantiordning.

– Gjennom sunn og transparent aktivitet skal skipsverftene igjen bygge opp sin likviditet og sikre høy grad av sysselsetting. En statlig medvirkning over noe tid kan være nøkkelen som løser opp døren til et sunt og aktivitetsgivende arbeidsliv.

Skipsverftene er strategisk viktige

Bransjeforeningen er også opptatt av å belyse skipsverftenes strategiske viktighet. – Vi er avgjørende for sjøverts mat- og energiforsyning, transport til og fra merdkanten og havvindinstallasjoner. Vi er ressursen som sikrer sjøverts samferdsel, fergetrafikken og personbefordringen. Og, ikke minst, skipsverftene er samfunnets viktigste redskap for sjøverts patruljering og beredskap.

I en skarp situasjon vil Kystvaktens og Sjøforsvarets fartøyer bli beskutt og utsatt for sabotasje. Aktive kystsamfunn med tilgang på god verkstedskompetanse kan være avgjørende for Norges forsvarsevne.

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon bruker Nor-Shipping aktivt til å informere om næringens samfunnsmessige betydning. – Målsettingen er å levere på nøktern og kunnskapsbasert informasjon. Messen er en viktig arena for å oppnå dette, fastslår bransjeforeningen.