I internasjonal målestokk er norsk verftsindustri ledende på miljø- og klimastandarder.

Miljøstandarder i verftsnæringen

Bærekraft, klima og miljø er satsingsområder for ansvarlig skipsbygging. Norge leder an internasjonalt.

Klima- og miljødepartementet setter viktige rammer for norske skipsverft sin internasjonale konkurransekraft. – Noe er bra og noe kunne vært bedre, medgir Asle Strønen på vegne av Norske Skipsverft sine 22 medlemsverft.

Styreleder Hugo Strand i Norske Skipsverft og foreningens daglige leder Asle Strønen hadde i går et nyttig møte med fagdirektør Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet. – Det var et konstruktivt og godt møte, forteller Strand. – Vi fikk gitt uttrykk for næringens fokus på bærekraftig drift og vårt ledende nivå på klima- og miljøstandarder.

Fra v. styreleder Hugo Strand, Norske Skipsverft, fagdirektør Sveinung Oftedal, KLD, og Norske Skipsverfts Asle Strønen.

– Fra Norske Skipsverft sin side ønsket vi blant annet oppmerksomhet på en geografisk avgrensing av Enova sitt mandat, primært bør bevilgninger til norske rederier avgrenses til bygging innenfor EU, og at den såkalte sediment-saken er en kilde til betydelig bekymring for næringen.