Fra NF 22

I internasjonal målestokk er norsk verftsindustri ledende på miljø- og klimastandarder.