Nybygget blir byggenr. 200 fra Moen Marin.

Moen Marin bygger dieselelektrisk fiskebåt

Moen Marin AS har signert kontrakt på bygging av et dieselelektrisk fiskefartøy for rederiet Hans Angelsen og Sønner, Lofoten. Nybygget blir det hittil største fiskefartøyet bygget for batteridrift. 

Garnbåten er tegnet av Marin Design og blir verftets byggenummer 200. Den dieselelektriske batterihybriden representerer et stort sprang for kystfiskeflåten og vil gi målbare miljøeffekter. Moen Marin opplyser at drivstoff-forbruket reduseres med 25 prosent, mens årlig reduksjon i CO2-utslipp er beregnet til 200 tonn.

Teknisk sjef ved Moen Marin, Torfinn Hansvik, sier i en kommentar at garnfiske har stort potensial for å ta i bruk batteriløsninger fordi dieselmotorer har dårlig virkningsgrad ved lave hastigheter. Denne fremdriftskonfigurasjonen kan redusere driftstiden på dieselmotorene med 75 prosent.  Batteridrift vil være gunstig ved haling av garn. – Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer, poengterer Hansvik.

Lengde er oppgitt til 20,99 meter med 9 meter bredde. Lasteromskapasiteten er oppgitt til 150 m3. Enova har bidratt med 2,7 millioner kroner til utviklingen av den nye batterihybriden.