Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft og medlemsverftene Bømlo Skipsservice, Fiskerstrand Verft, Fitjar Mek. Verksted, Green Yard Kleven og Heim Maritime treffer du på stand D02-38. Ill.: npg.no

Møt Norske Skipsverft på Nor-Shipping

Med fem medlemsverft på laget treffer du både nybyggings- og reparasjons-/serviceverft på Norske Skipsverft sin fellesstand D02-38.

Nor-Shipping messen på Lillestrøm er en viktig arena for hele det maritime miljøet. Her samles rederier, leverandører og skipsverft fra hele verden. Pandemien har endelig sluppet sitt klamme grep om verdenshandelen og for mange næringer er det mye å ta igjen.

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft (BNS) møter mannsterkt opp. I skipsbyggerhallen, stand D02-38, har foreningen et 120 m2 stort utstillingsareal hvor Bømlo Skipsservice , Fitjar Mek. Verksted , Fiskerstrand Verft , Green Yard Kleven og Heim Maritime deltar. Og selv har sekretariatet i Norske Skipsverft en sentral plass på standen.

Styreleder i BNS, Hugo Strand, er begeistret for næringens ordrebok på 27 milliarder kroner. – Her er flere avanserte skip til offshore vind, forteller han og trekker frem VARD 4 19 Wind Turbine Installation Vessel-designet som nå bygges på Vard Søviknes for Rem Offshore. Andre eksempler på skip i ordre er kabelleggere, kystvaktskip, store passasjerskip og mindre hurtigbåter i både aluminium og karbon, fortsetter Strand entusiastisk. – Dagens brønnbåter og fiskebåter er komplekse skip hvor pris, kvalitet og leveringspresisjon er viktige krav fra markedet. Det samme kan vi si om arbeidsbåtene til havbruksnæringen som blir stadig større og mer robuste. Disse skal ta komplekse operasjoner og utviklere seg i takt med markedskravene.

For medlemmene i Norske Skipsverft er service-/reparasjonsmarkedet svært viktig. Gode ​​kunderelasjoner, effektive organisasjoner og nærhet til leverandørene er stikkord for vellykkede resultater i dette markedet. Flere av disse verftene treffer man på Norske Skipsverft sin fellesstand D02-38.

Stand D02-38. ill. npg.nr

– Kaffen står alltid klar og vi ønsker velkommen til en god skipsbyggarprat, sier Hugo Strand til slutt.