Landets skipsbyggere samles i Ålesund den 26. oktober. Arkivfoto: Fitjar Mek. Verksted

Næringspolitisk dag, Ålesund 26. oktober

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft arrangerer Næringspolitisk dag i Ålesund, den 26. oktober 2023.

Regjering og Storting stiller krav om lav- og nullutslipp i sjøverts transport i løpet av få år. Skipsverftene er hub’en i denne transformasjonen. Men det må være «liv laga» for skipsverftene. – En næringspolitikk som gjør bransjen konkurransedyktig nasjonalt som internasjonalt må tuftes på kunnskap om skipsverftenes muligheter og begrensninger, sier Hugo Strand. Han er styreleder i Norske Skipsverft og direktør ved Fitjar Mek. verksted AS.

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har derfor invitert medlemmene, ordførere og andre lokalpolitikere samt næringssjefer og -konsulenter til en Næringspolitisk dag i Ålesund. Norske Skipsverft stiller med representanter fra 24 skipsverft, fra Stord i sør til Troms i nord.

Skipsverftene er viktig for kommunenes inntekter, sysselsetting og verdiskaping. – Samtidig er kommunene på mange måter Statens forlengede arm i inn lokal næringspolitikk. Vi ønsker derfor å skape en arena for samspill og erfaringsutveksling for å gjøre hverandre bedre, forklarer Asle Strønen i Norske Skipsverft. – Vi vil være en kraft inn i Det grønne skiftet og på dette seminaret presenterer vi noen av hovedpunktene vår næring er opptatt av.

Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen åpner seminaret. Foto: NFD

– Vårt mål er samhandling og forståelse, poengterer han. – Sparebanken Møre vil presentere trender og innsikt. Videre har vi lagt vekt på god tid mellom foredragene, den gode praten er viktig. Det handler som nevnt om samspill og erfaringsutveksling for å gjøre hverandre bedre.