Ill.: Fitjar Mek. Verksted AS

Napier kontraherer ved Fitjar Mek. Verksted

Napier på Bømlo har kontrahert en ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted, med opsjon på enda en.

Fartøyet som har verftets byggenr. FMV39 med design Prosessbåt P43, får en lengde oa. på 43 meter og bredde 11 meter. Lastekapasiteten er oppgitt til 300 tonn. Båten skal ferdigstilles i desember 2018. Det er tilrettelagt for at båten vil kunne laste hver dag, hvis forholdene blir lagt til rette for det. Båten skal kunne losse på de fleste slakterier med kun ubetydelige ombygginger. For å gjøre det enklest mulig er båten utstyrt med eget blodvannsrenseanlegg. Lastehastighet på 80 tonn/timen.

– Vi har valgt å kontrahere båten uten fast avtale, og vi har stor tro på at vi skal få kontrakt under byggetiden. Vi har stor interesse for konseptet og tror at båten også vil klare seg meget godt i ett spotmarked, forteller Kjetil Tufteland i Napier i en pressemelding.

Fitjar Mek. Verksted AS har en grei ordresituasjon hvor forrige nybyggingskontrakt, byggenr. 237, var av typen HFMV W15 Sørfonn til Stava Sjø – for øvrig verftets sjette båt til dette rederiet. Overlevering på denne er avtalt til november 2017.