Denne fantastiske hydrogen-fergen bør bygges i Norge, og ikke utenfor EU som det er lagt opp til. Ill.: Grønt Skipsfartsprogram

Når Staten kontraherer skip

Staten er en betydelig aktør i forhold til offentlige fartøyanskaffelser. Kanskje ikke i antall, men som pådriver for Det grønne skiftet.

Offentlige fartøyanskaffelser har i mange sammenhenger stor betydning, særlig som pådriver for innovative og grønne systemløsninger. Staten kontraherer ved direkte anskaffelser eller gjennom konsesjoner.

Norges første hydrogenferger i storskala skal trafikkere den værharde Vestfjorden. Bodø – Lofoten er en av Norges lengste og mest værutsatte fergestrekninger. Staten, gjennom sin anbudspolitikk, setter rammene for kostnadene i dette teknologisk herlige prosjektet. Torghatten Nord har signert kontrakt med Statens vegvesen på 5 milliarder kroner. To ferger skal være sjøsatt og i operasjon høsten 2025.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) uttalte tidligere i år til NRK at dette er en satsing på hydrogen som både kan bidra til at vi får redusert utslippene, men som også kan bidra til industriell utvikling.

Vel, statsråden er nok ikke helt oppdatert mht. dette med industriell utvikling.

Vektleggingen av kun pris i utlysingen av byggekontraktene er en reinspikka eksportordre, disse fantastiske ferge skal bygges utenfor Norge/EU. Dette legger Staten bevisst opp til. Den norske industrielle utviklingen blir svært begrenset.

Som bransjeorganisasjon har Norske Skipsverft deltatt i flere møter med myndighetene hvor vi har vektlagt betydningen av at vår nasjonale verftsindustri får bygget verdifull kompetanse gjennom state-of-the-art prosjekter. Myndighetene må rett og slett invitere industrien inn i disse prosjektene ved at ikke bare byggepris vektlegges i anbudene. Vi har levert konkrete innspill som vi håper vil bli lyttet til.

Det er derfor interessant at arbeidsvilkår og klima nå for første gang er vektet tyngre enn pris i en konkurranse om en veikontrakt med Statens Vegvesen. En konsistent holdning fra SVV sin side innebærer at vi kan forvente samme vektlegging av arbeidsvilkår også når det gjelder fergebygging. Vi gleder oss til fortsettelsen, heia SVV!