Verftsdirektør Jarle Gunnarstein forteller at byggenr. 68 skal leveres rederiet på slutten av 2021. Ill.: Skipskompetanse

Naviera Orca Chile kontraherer ved Larsnes Mek. Verksted

Larsnes Mek. Verksted AS og Naviera Orca Chile SA har inngått kontrakt om bygging av en brønnbåt på 2800 m3. Levering er avtalt til slutten av 2021.

Fartøyet som er verftets byggenummer 68, er designet av Skipskompetanse AS, Måløy og er en videreutvikling av byggenr. 67 «Ro Sailor» til Rostein AS. Nybygget blir det 9. fartøyet i rekken av en serie båter utviklet i samarbeid mellom Skipskompetanse, Larsnes, Rostein og Naviera Orca.

– Dette er den type teknologi som er nødvendig i Chile, sier CEO i Naviera Orca, Ezequias Alliende i en uttalelse. – Fartøyet, teknologien, effektiviteten og størrelsen er riktig for vår industri i øyeblikket, og det vil bli en hjørnestein for å sikre fiskens ve og vel på en kostnadsoptimal måte.

Båten er arrangert for åpen og lukket transport av laks og smolt, samt RSW-kjøling, ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling.  Videre får nybygget Båten det siste av moderne utstyr innen nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann. Den vil bl.a. ha filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, samt automatisk vaske- og desinfiseringsanlegg. En selvfølge er og overvåking, regulering og logging av vannkvalitet og andre viktige parameter.

For å sikre fiskens ve og vel arrangeres fartøyet med trykklasting og trykklossing, sortering og avlusing uten bruk av vakuumpumpe.

Hoveddimensjoner:

Lengde ……. 79,27 meter

Bredde …….. 15,00 meter

Dybde ………. 5,60 meter

Lasteromvolum blir 2800 m3 som gir en kapasitet på over 400 tonn med levende laks. Skroget blir bygget på Marine Projects i Gdansk, Polen. Nybygget blir klasset til DNV-GL, 1A, E0.