M/S "Leonardo Da Vinci". Markedet boomer og VARD leverer. Foto: VARD

Nok en kabellegger til VARD

VARD har offentliggjort kontrakt med italiensk Prysmian Group om å designe og bygge et kabelleggingsfartøy. Kontraktsverdien er ca. 200 millioner euro.

Det nye fartøyet vil bli likt M/S «Leonardo da Vinci», som VARD levert til Prysmian i 2021. Prysmian forteller at dette fartøyet har overgått alle forventninger i sitt første driftsår og selskapet kommer tilbake til VARD for å få et lignende fartøy til flåten synd.

Prysmian mener at utvikling av smart og bærekraftig infrastruktur i kraftforsyningen er nøkkelen til å muliggjøre det grønne skiftet, og at sjøkabler er en viktig komponent. Som ledende globalt i dette markedet, kjenner selskapet seg forpliktet til å drive innovasjon innen teknologi og er glade for å samarbeide med et verdensomspennende konsern som VARD og Fincantieri. Det at selskapene er ledende innen bygging av fartøy, forbedrer også Prysmians installasjonsevner opplyser selskapet i forbindelse med kontraheringen.

Det nye er spesielt designet for avanserte undervannsoperasjoner. Som «Leonardo da Vinci», kan kabelleggingsfartøyet legge kabel på mer enn 3000 meters dybde og det har den største lastekapasiteten for kabel i markedet. Fartøyet er utviklet for å utføre komplekse installasjonsoperasjoner, støttet av en rekke systemer for tildekking av kabler på havbunnen, inkludert kraftige ploger og toppmoderne posisjoneringssystem. Fartøyet er designet med optimalt skrog for best mulige sjøegenskaper, kombinert med et redusert miljøavtrykk.

Kabelleggingsfartøyet er planlagt levert 1. kvartal 2025. Det er ikke fastsatt ved hvilket VARD-verft nybygget skal utrustes.