«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag. Ill. HFMV

Nok en prosessbåt kontrahert ved FMV

Remøy Management AS har kontrahert prosessbåt fra Fitjar Mek. Verksted AS. Levering er avtalt til høsten 2021. Nybygget blir verftets 9. prosessbåt.

Designet er type HFMV P28-200 med en lengde på 28,70 meter og bredde 10,20 meter, utviklet i samarbeid mellom Remøy Management, Optimar og FMV/Heimli. Fartøyet får navnet «Volt Harvest I» og skal operere på Vestlandet og i Midt-Norge. Fartøyet er verftets byggenummer 53.

I en pressemelding opplyser partene at det i utviklingen av bløggebåten har vært fokus på design og teknologi som skal bidra til å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, særlig med tanke på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet.

– Bærekraft og fiskevelferd er helt vesentlig i den næringen vi driver, forteller Even Remøy, konsernsjef i Remøy Management. – Vi ser hele tiden etter løsninger som behandler fisken skånsomt, reduserer svinn og sikrer kvaliteten på sluttproduktet. Vi mener at bløggebåt er et viktig supplement til brønnbåtene. Bløggebåt sikrer også en fullstendig lukket transport og eliminerer smitterisikoen.

Fisken pumpes om bord og bedøves raskt, før den skånsomt fraktes videre gjennom bløggeroboten. Ved å bedøve fisken rett etter pumping, minimeres stressbelastning hos fisken. Bløggeroboten er utstyrt med eget artsgjenkjenningsprogram – som teller og måler vekt og størrelse på all fisk som tas om bord. Dette er utviklet av Optimar AS, i tett samarbeid med FMV og Remøy Management.

Designet er HFMV P28-200.

M/S «Volt Harvest I» blir den 9. prosessbåten fra Fitjar Mekaniske Verksted AS, og bygges komplett på Fitjar. Alt av utstyr vil komme fra norske leverandører, og dermed er hele prosjektet viktig for norsk verdiskapning.