Fartøyet er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund.

Nok en storkontrakt til Sletta Verft

Sletta Verft AS i Aure skal bygge et fartøy av typen Macho25W for Håløy Havservice AS. Levering av byggenummer 196 er avtalt til 1. halvår 2022.

Designet Macho25W er bredere og videreutviklet i forhold til det anerkjente Macho25-konseptet. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge havbruk service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Konseptet har en sterk miljøprofil med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk fremdriftsanlegg med ekstra stor batteripakke.

Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlig drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle konsepter. Prosjektet er støttet av Enova.

– Kontrakten befester det gode samarbeidet mellom Sletta Verft og Møre Maritime, sier daglig leder Kåre Sletta i Sletta Verft AS. Remi Rønning som er daglig leder i Håløy Havservice AS forteller at oppdragene i havbruksnæringen blir stadig tyngre og at fartøyutviklingen må holde tritt med denne utviklingen. – Vi er veldig fornøyd med designet og ser frem til å få en kraftplugg av en båt levert fra Sletta Verft, klar til å håndtere tunge arbeidsoppgaver, sier Rønning.

Med denne kontrakten har Sletta Verft AS hele 13 båter under bygging til en samlet kontraktsverdi på over 500 millioner kroner. – Vi har full beskjeftigelse godt inn i 2022, sier Kåre Sletta.