Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran på Verftskonferansen 2021. Foto: Ogne Øyehaug/nett.no

Norgesmodellen skal sikre oppdrag til skipsverftene

Samspillet mellom verftene, andre deler av klyngen og øvrige havnæringer, har bidratt til å skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten over lang tid.

Samspillet mellom verftene, andre deler av klyngen og øvrige havnæringer, har bidratt til å skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten over lang tid. – Derfor skal vi gjøre det vi kan for å sørge for at vi også bygger skip i Norge i fremtiden. Dette var budskapet fra Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran på Verftskonferansen 2021.

– Vi skal arbeide for å sikre at offentlige byggeoppdrag i størst mulig grad havner hos norske verft. Vi skal utvikle «Norgesmodellen», og vi skal utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen mye bedre enn før, poengterte statsråden.

– I dag står vi ikke bare overfor både et grønt skifte, men også en digital transformasjon – i tillegg til fremveksten av helt nye havnæringer, som havvind. Dette byr både på nye utfordringer og store muligheter for norsk næringsliv. Og forhåpentlig en økende ordreinngang av havindustri-fartøy, i tillegg til grønne fartøy til fiskeri- og havbruk, ferger og hurtigbåter, og null- og lavutslipps offshorefartøy.

Du kan lese hele talen til statsråd Bjørnar Selnes Skjæran her.