Asle Strønen (til v.) og Lars Conradi Andersen etter møtet i Nærings- og fiskeridepartementet.

Norsk skipsbygging er viktig

Skipsbygging i Norge er viktig, for bærekraft, sysselsetting og innovasjon. Bransjen møtte NFD om disse temaene.

Norske Skipsverfts Asle Strønen og Lars Conradi Andersen fra Myklebust Verft var i går igjen i Nærings- og fiskeridepartementet. Også denne gang for å diskutere ordninger som kan hjelpe skipsbygging i Norge til å bli mer konkurransedyktig mot land som både har andre subsidieordninger og arbeidsforhold enn vi har i Norge.

– En forskuddsgarantiordning for skipsverftene er et produkt vi etterlyser fra virkemiddelapparatet, fortalte Conradi Andersen. – Nå venter vi spent på Statsbudsjettet, sier Asle Strønen, – som vi håper er langt mer offensivt rundt våre maritime muligheter enn de foregående.