LCA Og Asle

Asle Strønen (til v.) og Lars Conradi Andersen etter møtet i Nærings- og fiskeridepartementet.