Med Lars C. Andersen

Asle Strønen (til v.) og Lars Conradi Andersen etter møtet i Nærings- og fiskeridepartementet.